DutchProject | Projectmanagement

A.P. de Bontstraat 29
5507 NS Veldhoven
The Netherlands

Telefoon

0031 613 309 309

E-mail

info@dutchproject.eu

(Ver)-bouwprocessen zijn vaak complex en kennen veel (financiële) risico’s. Om een kwalitatief goed eindresultaat te behalen wordt DutchProject ingeschakeld. Wij kunnen de risico’s tot een minimum beperken en alle noodzakelijke activiteiten voor en tijdens de bouw van uw project organiseren, coördineren en managen.

Wij begeleiden u tijdens het voortraject, bij de selectieprocedures, contractvorming(en), de uitvoering, in gebruik name en onderhoud van het bouwproject.

Vanuit onze expertise en brede ervaring bieden wij full-service en een brede dienstverlening op het gebied van bouwen en inrichten.

Actief in nieuwbouw, herontwikkeling, renovatie, revitalisatie, restauratie en onderhoud.

Wij zorgen voor een heldere en structurele aanpak van het project, dit kan een kleine verbouwing zijn tot een complexe directievoering binnen een Iso gecertificeerde organisatie. Van ontwerpfase tot eindoplevering en nazorg. Vanwege onze jarenlange ervaring in het begeleiden van uiteenlopende projecten zijn wij in staat om als volwaardige manager op te treden, namens de opdrachtgever. De belangen van u als opdrachtgever staan voor ons altijd centraal.

Wij adviseren, coördineren en controleren op de juiste voortgang, kwaliteit en veiligheid.


Bouwmanagement

Bouwmanagement is het beheersen van het bouwproces binnen de gestelde kaders. Samen met u als opdrachtgever zullen wij vooraf het project analyseren, bespreken en de risico’s blootleggen. U kunt vervolgens de juiste keuzes maken, zodat het tijdspad, kwaliteit en kosten beheersbaar zijn tijdens het bouwproces. Goed bouwmanagement vertaalt zich in een goede begeleiding en proactieve houding, waardoor u of uw relatie zijn activiteit binnen de gesteld kaders naar tevredenheid kan uitvoeren.


Herontwikkeling en herbestemming

Leegstand van bestaande (kantoren)complexen naar transformatie naar bijvoorbeeld (studenten)huisvesting of een hotel met horeca. De vraag bepaalt de markt en leegstand kost geld. Steeds meer vastgoedbeheerders overwegen om hun vastgoed een herbestemming te geven. Wat zijn de mogelijkheden, welke weg moet ik bewandelen voor herontwikkeling en herbestemming, wat gaat het kosten?


Huisvestingsmanagement

Huisvestingsmanagement gaat van facturering van de huur tot bouwkundige inspectie, van onderhandeling over (ver)koop en (ver)huur tot dagelijks onderhoud. Van begeleiding van renovaties tot uitwerking van servicekosten en van instandhoudingsbeheer tot WOZ-bezwaarschrift. Wij ondersteunen uw facilitair manager en/of zetten uw technische dienst op de rit.


Interim diensten

Vakantie, een ziekmelding, ontslag of een simpele verandering in het bouwproces, ze gooien uw hele tijdschema en mogelijk uw organisatie overhoop met vaak grote gevolgen. Binnen veel organisaties ontstaat daardoor zowel een financiële als organisatorische piekbelasting. En het zorgt voor druk op de personele bezetting met dienaangaande gevolgen. Met onze interim diensten ontzorgen wij waar we kunnen en brengen, indien nodig, structuur aan. In de basis hebben wij geen 9 – 5 mentaliteit.


De werkzaamheden in het kort:

 • Advies
 • Opname pand, huidige inrichting, routing
 • Visualisatie
 • Bestekken en technische omschrijvingen
 • Begroting en kosten calculaties
 • Technisch tekenwerk
 • Aanvraag van vergunning(en)
 • Inkoop
 • Bouwmanagement
 • Budgetbewaking
 • Oplevering
 • Beheerdocumenten
 • Rapportage van alle onderdelen
 • Relatiebeheer
 • Facilitaire ondersteuning

Meer informatie

Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.


Algemene voorwaarden

U kunt hier onze algemene voorwaarden lezen en downloaden.


Disclaimer & Privacy Policy

Lees hier onze algemene verklaring over de website.


Cookieverklaring

Meer informatie over hoe wij omgaan met cookies.


© Copyright alle rechten voorbehouden DutchProject B.V. 2023.